Thêm một tỉnh bang ở Canada chiến thắng đại dịch COVID-19

Fredericton, New Brunswick: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ ba ngày 12 tháng 5, thủ hiến Blaine Higgins của tỉnh bang Quebec và bác sĩ Jennifer Russell, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang đã long trọng công bố là tỉnh bang này đã chiến thắng đại dịch COVID-19.
Trong vòng 7 ngày qua, không có một ca nhiễm nào xảy ra ở tỉnh bang New Brunswick, trong khi 118 người bị nhiễm COVID-19 đã khỏi, chỉ còn lại 2 người bệnh và đặc biệt là chưa có ai chết vì COVID-19 ở tỉnh bang này.
Hai tỉnh bang có nhiều người nhiễm và chết nhất Canada là tỉnh bang Quebec và tỉnh bang Ontario.
Bác sĩ giám đốc ty y tế cũng cho biết là các cuộc giải phẩu thường , trước đây bị gián đoạn vì đại dịch, sẽ được bắt đầu trở lại.
Những cuộc giải phẩu đó như là giải phẩu thay đầu gối, giải phẩu thay xương hông.v.v. sẽ được xúc tiến trở lại.
Tuy nhiên có đến trên 15 ngàn người chờ đợi được giải phẩu cho nên sẽ có nhiều người phải chờ nhiều năm mới có thể đến phiên được giải phẩu.
Tình trạng phải chờ đợi cho những cuộc giải phẩu không riêng gì cho những bệnh nhân ở tỉnh bang New Brunswick mà còn ở trên toàn Canada.

Tin tức khác...