Sẽ có những kiểm soát chặt chẽ khi biên giới Canada-Mỹ mở cửa

Ottawa: Tuyên bố trong ngày thứ ba 12 tháng 5, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là một khi biên giới Mỹ và Canada mở cửa, chính quyền liên bang Canada sẽ có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ, khi số người được qua lại biên giới gia tăng.
Tuy nhiên thủ tướng Trudeau không cho biết là khi nào thì biên giới sẽ được mở cửa lại.
Thỏa ước đóng cửa biên giới giữa Mỹ và Canada sẽ hết hiệu lực vào ngày 21 tháng 5 sắp đến.
Nhiều thủ hiến mà đặc biệt là thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã nói rõ là ông không muốn những du khách Mỹ đến tỉnh bang Ontario và lây truyền vi rút cho cư dân trong tỉnh bang.
Canada đã thỏa thuận với Hoa Kỳ cho đóng cửa biên giới từ tháng 3, và chỉ cho những người làm những công việc cần thiết và hàng hóa qua lại biên giới.

Tin tức khác...