Thêm một phụ nữ người Canadian bị buộc phải có chiếu khán mới được vào nước Mỹ.

Abbotsford, British Columbia: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng 10, có thêm một phụ nữ người Canadian đã gặp rắc rối khi qua biên giới Mỹ.
Bà Jacklyn De Vos, một software developer ở thành phố Vancouver, qua Mỹ cùng một người bạn, để thăm một người cha đỡ đầu của bà ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington.
Bà De Vos bị xét hỏi trong nhiều tiếng đồng hồ tại cửa khẩu Sumas và cuối cùng nhân viên an ninh biên phòng Hoa Kỳ đã không cho bà De Vos qua , mà buộc bà này trở lại Vancouver xin chiếu khán.
Theo những luật sư di trú, thì việc cơ quan an ninh biên giới Mỹ cấm không cho những người Canadians qua, là một chuyện thường xảy ra, kểb từ thời ông Trump lên cầm quyền.
Theo luật sư Mark Belanger của tổ hợp luật sư Border Solution Law Group thì chắc đã có những thay đổi về việc nhập cư của những du khách, vì số du khách gồm cả những người ở Canada, bị từ chối không cho nhập cảnh vào Mỹ, đã gia tăng.
Nhưng việc không cho những người Canadians vào Mỹ vì những lý do không rõ ràng, sẽ làm thiệt hại cho nền kinh tế của xứ này.

Tin tức khác...