Thêm công ăn việc làm trong tháng 9

Toronto: Theo những công bố của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 11 tháng 10, thì trong tháng 9 vừa qua, đã có thêm 54 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada.
Với số công ăn việc làm gia tăng,đã giúp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 5.7 phần trăm xuống còn 5.5 phần trăm.
Phần lớn số 54 ngàn công ăn việc làm mới là việc toàn thời gian. Trong vòng 1 năm qua, đã có tghêm 456 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada.
Hai tỉnh bang Ontario và Nova Scotia là những tỉnh bang có thêm nhiều công ăn việc làm nhất trong tháng 9.

Tin tức khác...