Thêm một người Canadian bị cấm qua Mỹ trong vòng 5 năm.

Cô Rochelle Trepanier

Windsor, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 9, cơ quan an ninh biên phòng Hoa Kỳ đã cấm một phụ nữ người Canadian , không được qua Mỹ trong vòng 5 năm tới.
Cô Rochelle Trepanier, là một người làm nghề trồng cây theo mùa, trong 8 năm qua, và trong 1 năm, cô có nhiều tháng nghỉ vì không phải mùa trồng cây.
Trong vòng 2 năm qua, vào những tháng không có việc làm, cô Trepanier đã qua thăm người bạn trai của cô ở tiểu bang California.
Năm nay cũng theo lệ ấy, cô Trepanier đã qua thăm người bạn trai.
Nhưng lần này khi đến biên giới, nhân viên an ninh biên phòng Mỹ đã hỏi về công ăn việc làm của cô, và họ không hài lòng vì công việc của cô không phải là một việc vững chắc.
Nhân viên biên phòng Mỹ ở cửa khẩu Port Angeles gần thành phố Victoria, đã từ chối không cho cô nhập cảnh.
Vì muốn thăm người bạn trai, cô này chạy qua cửa khẩu Peace Arch. Cô bị xét hỏi trong vòng 7 tiếng đồng hồ và cô này không biết là các nhân viên biên phòng Mỹ có hệ thống liên lạc với nhau từ các cửa khẩu.
Cuối cùng cô này đã bị cấm không cho qua Mỹ trong vòng 5 năm sắp đến.
Theo luật sư di trú Len Saunders thì số người Canadian bị cấm qua Mỹ rất nhiều: trung bình một ngày ông lại có 1 khách hàng ở Canada bị cấm qua Mỹ. Cũng theo luật sư di trú Saunders thì các cơ quan an ninh biên giới Mỹ có thêm nhiều quyền hạn, trong việc cho phép hay không cho phép những du khách vào Mỹ, kể từ thời ông Trump lên nắm quyền, và các nhân viên an ninh biên giới Hoa Kỳ, đã biên giấy cấm người Canadians qua Mỹ như là biên giấy phạt các vụ vi phạm lưu thông, nghĩa là số người Canadians bị cấm qua Mỹ ngày càng nhiều.
Cho nên những người không có công ăn việc làm chắc chắn, phải cẩn thận khi qua Mỹ du lịch

Tin tức khác...