Thêm một linh mục bị tố cáo xâm phạm tình dục phụ nữ.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 10 thì tòa tổng giám mục thành phố Calgary đã tạm thời ngưng chức một linh mục, vì những lời tố cáo là vị linh mục này đã xâm phạm tình dục phụ nữ.
theo những tin tức loan báo thì vị linh mục bị tạm ngưng chức vụ là linh mục Malcolm D’Souza của nhà thờ St Mark ở phía đông bắc thành phố Calgary.
Cũng theo bản tin được công bố và theo những tố cáo thì những vụ xâm phạm tình dục diễn ra từ năm 2010 cho đến năm 2016 và có liên quan đến hai thiếu nữ và nhiều người lớn.

Tin tức khác...