Cảnh sát tịch thu số cần sa trồng bất hợp pháp trị giá 1.38 triệu dollars.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 29 tháng 10, cảnh sát thành phố Calgary đã lục soát một tư gia ở phía đông bắc thành phố, và đã khám phá ra đây là một cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp đại quy mô.
Cảnh sát đã tìm thấy trong căn nhà ở 100 block of Bedfield Court N.E. trên 1,100 cây cần sa với tyrị giá ước lượng 1.38 triệu dollars.
Căn nhà không có người ở khi cảnh sát đến lục soát.
Hệ thống điện nước trong căn nhà đã được thay đổi, để thích ứng với việc trồng cần sa.
Ngoài số cần sa, cảnh sát cũng tịch thu những dụng cụ trồng cần sa trị giá khoảng 20 ngàn dollars.
Chính quyền thành phố sau đó đã công bố là căn nhà này không thể ở được.
Như thế chỉ tội cho người chủ nhà, nếu kẻ gian đã mướn nhà để trồng cần sa .

Tin tức khác...