Thêm công ăn việc làm cho những người Canadians

Ottawa: Trong tháng 10 năm nay, Canada có thêm 35,000 công ăn việc làm mới, với số công ăn việc làm toàn thời gian.

Với số công ăn việc làm toàn thời gian ngày một tăng, cho thấy nền kinh tế Canada đang phát triển mạnh mẽ.

Theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada phổ biến trong ngày thứ sáu 3 tháng 11, thì trong tháng 10  có thêm 88,700 công ăn việc làm mới  toàn thời gian ở Canada, trong khi số công việc bán thời gian  sút giảm 53,400 công việc trong tháng 10.

Trong tháng 9 trước đó, số công ăn việc làm toàn thời gian gia tăng thêm 112,000 công việc.

Theo ông Doug Porter, kinh tế gia của ngân hàng Montreal thì số công ăn việc làm có thêm trong hai tháng qua đã tạo một kỷ lục mới về số công việc làm có thêm ở Canada từ trước đến nay.

Số công ăn việc làm gia tăng trong tháng 10 theo từng tỉnh bang:

Tỉnh bang Quebec có nhiều công ăn việc làm nhất với 18 ngàn công việc.

Ba tỉnh bang có số công ăn việc làm giảm là tỉnh bang B.C. mất đi 6,100 công việc, tỉnh bang Saskatchewan mất đi 4 ngàn công việc và tỉnh bang Prince Edward Island mất đi 500 công việc.

Tỷ lệ thất nghiệo ở Canada vẫn ở mức 6.3 phần trăm, trong khi trị giá của đồng Gia kim gia tăng nửa xu và ở mức 78.60 xu Mỹ kim.

 

More Stories...