Thêm 408 người bị nhiễm COVID-19 và có thêm 25 người chết ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong ngày chúa nhật 5 tháng 4, đã có thêm 408 người bị nhiễm VOVID-19 và có thêm 25 người chết ở tỉnh bang Ontario.
Với 408 người bị nhiễm, nâng tổng số người bị nhiễm ở tỉnh bang Ontario lên quá mức 4 ngàn người, và có 119 người chết.
Số người nhiễm bệnh ở tỉnh bang Ontario là 4,038 người.
Các cơ quan y tế của các tỉnh bang đã tiếp tục cư dân phải tôn trọng lệnh cách ly, nên ở nhà, và nếu có việc phải ra ngoài hay đi bộ, thì nên giữ khoảng cách khi gặp những người khác.
Tính đến ngày chúa nhật 5 tháng 4, có tổng cộng 15,512 người bị nhiễm COVID-19 và trong số này có 280 người chết.
Tỉnh bang Quebec là nơi có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất và trong số này có 94 người chết.

Tin tức khác...