Thêm 400 công việc cao kỹ cho thành phố Toronto.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, công ty truyền thông Thomson Reuters  cho biết, công ty này sẽ thiết lập một trụ sở chuyên về cao kỹ ở thành phố Toronto.

Công ty Thomson Reuters sẽ thiết lập the Toronto Technology Centre và sẽ thâu nhận 400 nhân viên làm việc ở trung tâm này trong vòng hai năm sắp đến.

Về lâu về dài số nhân viên làm việc cho trung tâm kỹ thuật ở Toronto sẽ lên đến 1,500 người. Hiện nay số nhân viên làm việc cho công ty Thomson Reuters ở Canada lên đến 1,200 người.

Công ty Thomson Reuters có  trụ sở ở 43 quốc gia trên thế giới.

Trong tháng 9 vừa qua, công ty Thomson Reuters cũng hợp tác với trường đại học Waterloo để thiết lập một cơ sở khảo cứu về ngành truyền thông với số tiền tài trợ lên đến 20 triệu dollars.

Tin tức khác...