Mùa thu Thorold

Mùa thu ở Thorold( Thorold là một thị trấn ở tỉnh bang Ontario, nằm cách thác Niagra 10 phút lái xe)

Loan ơi mưa thu Thorold đến
Mưa nhe nhẹ lá vàng rơi
Lá rơi rơi dưới chân em
Muà thu khơi động tâm tư
Em có thấy lòng nao nao?
Em vẫn đến đây theo ngày tháng
Mọi người vẫn gọi tên em
Bước lăng xăng, vội vàng em hởi?
Nhìn em như con chim nhỏ
Vươn lên giữa bầu trời xanh
“Bưng sách đi” tiếng ai kêu
Mình đang gần nhau thật gần
Tụi chị lại lẫn thẫn theo em
Em khéo đan niềm vui nhỏ nhỏ
Thorold cảnh thu thật đẹp
Cảnh đẹp như niềm vui ta có
Trong tâm tưởng của em và mọi người
Và em đó con chim nhỏ
Luôn mang niềm vui cho mọi người.

 

An Nguyễn

(mến tặng Loan, người bạn nhỏ)

Tin tức khác...