Thêm 200 triệu dollars đầu tư vào nền kỹ nghệ xe hơi ở thành phố Windsor

Windsor, Ontario: Trong hôm thứ năm ngày  30 tháng 3, thủ tướng Trudeau cùng bà thủ hiến tỉnh bang Ontario đã đến  thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, để cùng công bố sự hợp tác của hai chính quyền  liên bang và tỉnh bang, trong việc đầu tư thêm vào cơ xưởng làm xe hơi của công ty Ford trong thành phố.

Chính quyền liên bang và chính quyền tỉnh bang Ontario, sẽ đầu tư thêm 200 triệu dollars vào dự án thiết lập  một cơ xưởng làm máy xe hơi của hãng Ford.

Đây cũng là một phần hùn của việc tổ hợp đầu tư 1 tỷ dollars vào cơ xưởng này và duy trì 800 công ăn việc làm.

Chính quyền liên bang và tỉnh bang, mỗi chính quyền sẽ bỏ thêm 102.4 triệu dollars và đem con số mà hai chính quyền liên bang và tỉnh bang đầu tư vào thành phố Windsor lên đến 600 triệu dollars.

Ngoài  ra  chính quyền còn bỏ  ra 337.9 triệu dollars cho việc thành lập một trung tâm khảo cứu và kỹ thuật ở thủ đô Ottawa, và sẽ giúp tạo thêm 295 công ăn việc làm trong ngành kỹ nghệ xe hơi.

Tin tức khác...