Thành phố Vancouver là thị trường công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Canada

Vancouver: Theo bản tường trình của tổ chức đầu tư Cushman & Wakefield vừa phổ biến hôm thứ ba ngày 25 tháng 7, thì thành phố Vancouver là nơi có thị trường công nghiệp ( industrial market) phát triển mạnh nhất Canada.

Theo bản tường trình này thì kể từ giữa năm 2014, khi giá dầu thô sút giảm từ mức trên 100 Mỹ kim một thùng xuống còn có  20 Mỹ kim một thùng vào tháng giêng năm 2016,  thì 80 phần trăm thị trường công nghiệp ở Canada đã diễn ra ở hai thành phố Vancouver và Toronto.

Trong tháng 7 năm nay, giá dầu đã lên trở lại ở mức 46 Mỹ kim một thùng, và mức gia tăng  của thị trường công nghiệp ở thành phố Vancouver là 4.6 phần trăm.

Đứng hàng thứ nhì là thành phố Toronto với mức gia tăng  2.9 phần trăm, và thành phố Calgary đứng hàng thứ ba với mức gia tăng 2.6 phần trăm.

Theo ông Stuart Barron của tổ chức nghiên cứu Cushman & Wakefield thì nền công nghiệp Canada gia tăng nhờ vào sự gia tăng kinh tế của Hoa Kỳ, trị giá của đồng Gia kim thấp cũng như mức lãi suất ngân hàng thấp.

Sự gia tăng kinh tế ở thành phố Vancouver cũng khiến  có những khó khăn cho những chủ nhân các công ty trong việc tìm thêm đất bành trướng cơ sở, và giá mướn các cơ sở kỹ nghệ cũng gia tăng theo sự phát triển này.

Tin tức khác...