Thành phố Toronto trở thành thành phố du lịch của những người chạy bộ ngoại quốc.

bà Heather Gardner

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố, một ủy ban đặc trách về việc thu hút những du khách đến chạy bộ hàng năm trong thành phố.
Ủy ban này có tên là the Toronto’s Running Tourism.
Một trong những thành viên của ủy ban là bà Heather Gardner, chủ nhân của trung tâm thể dục Tribe Fitness và cũng là một phụ nữ đã chạy 9 cuộc thi chạy việt dã.
Theo bà Gardner thì thành phố Toronto cần trở thành một nơi chào đón những người chạy bộ.
Cũng theo bà Gardner thì việc chào đón này cũng là một chuyện về văn hóa và cộng đồng và giúp cư dân trong thành phố thân thiện với nhau hơn.
Ủy ban sẽ soạn thảo những cuộc chạy đua, phối hợp với các cơ quan khác như hệ thống chuyên chở công cộng TTC, các viên chức công chánh và an ninh về lộ trình và thời điểm của các cuộc chạy đua này.
Hàng năm có hai cuộc chạy đua marathon tầm vóc quốc tế và hàng chục những cuộc chạy đua nhỏ khác ở thành phố Toronto, đã giúp đem đến nơi này trên 55 ngàn người tham dự và trên 100 ngàn du khách, giúp gia tăng 36 triệu dollars cho nền kinh tế thành phố.
Trong khi đó cuộc chạy đua marathon ở thành phố New York vào năm 2014 đã giúp đem về cho nền kinh tế thành phố này, số tiền lên đến 415 triệu Mỹ kim.

Tin tức khác...