Phần lớn những người Canadians sẽ gặp khó khăn trả nợ nhà

Toronto: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân
ý mới đây, được phổ biến hôm thứ ba ngày 17 tháng 4, thì phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến, đã cho biết là họ lo lắng không biết có khả năng tài chánh trả tiền nợ nhà, một khi mức lãi suất gia tăng.
Bản tường trình từng tam cá nguyệt của tổ chức MNP Consumer Debt Index thì 43 phần trăm những người được hỏi ý kiến , cho biết là họ đã gặp khó khăn khi mức lãi suất nợ nhà đã gia tăng 5 phần trăm điểm ( percentage points) trong vòng 3 tháng qua.
Ngân hàng trung ương Canada đã bắt đầu cho gia tăng mức lãi suất căn bản 3 lần, kể từ tháng 7 năm ngoái 2017, và đã gây ảnh hưởng đến mức lãi suất nợ nhà cũng như những mức lãi suất khác.
51 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ lo sợ sẽ không có khả năng trả nợ, trong khi một phần ba số người được hỏi ý kiến , đã nghĩ là họ sẽ phải khai phá sản nếu mức lãi suất tiếp tục gia tăng!

Tin tức khác...