Thành phố Toronto: thủ phủ của loài chuột

Toronto: Một bản nghiên cứu của tổ chức Orkin Canada vừa công bố, liệt kê danh sách của 25 thành phố có nhiều chuột nhất .

Thành phố đứng đầu  và được xem là thủ đô của chuột ở Canada là thành phố Toronto.

Tổ chức Orkin Canada đã xếp hạng các thành phố có nhiều chuột ở Canada, dựa vào những dữ kiện mà cư dân và các công ty trong thành phố đã yêu cầu các công ty diệt côn trùng súc vật, đến nơi để giết chuột.

Tổ chức Orkin Canada cũng khuyến cáo cư dân trong các thành phố, tìm cách giảm số lượng chuột, bằng cách bịt kín không để những lỗ hổng mà chuột có thể chui vào nhà, làm tổ và kiếm thức ăn.

Tỉa những bụi cây xung quanh nhà, đừng để những con chuột làm tổ. Đừng vứt những thức ăn thừa, thịt cá ra vườn, sẽ thu hút loài chuột đến. Nên đậy kỹ những thùng đựng thức ăn thừa,để đem đổ rác hàng tuần.

Loài chuột cống và chuột nhà có thể truyền bệnh tật và gây thiệt hại cho tài sản của cư dân trong thành phố.

Năm thành phố có nhiều chuột nhất tỉnh bang Ontario theo thứ tự là  Toronto, Ottawa, Mississauga, Scarborough và Hamilton.

Tin tức khác...