Nền kinh tế Canada phát triển trở lại

Ottawa:  Theo bản công bố của Sở Thống Kê Canada vừa phổ biến thì sự tiến triển  trở lại của kỹ nghệ sản xuất hàng hóa (manufacturing) đã  giúp cho nền kinh tế Canada phát triển  trở lại.

Cũng theo bản công bố của sở Thống Kê Canada thì tổng sản phẩm quốc gia (GDP) của Canada trong tháng 11 đã gia tăng  0.4 phần trăm, so với sự sút giảm 0.3 phần trăm trong tháng 10 trước đó.

Sở Thống Kê cho rằng nền kinh tế Canada phát triển trở lại nhờ vào sự gia tăng của số lượng hàng hóa sản xuất về hầm mỏ, khai thác đá (quarrying), dầu khí, tài chánh bảo hiểm và xây cất.

Theo ông Brian DePratto, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng Toronto Dominion thì mức gia tăng kinh tế của Canada trong tháng 11 vừa qua, đã lên đến mức cao nhất so với những tháng gần đây.

Trong khi theo ông  Nick Exarhos, kinh tế gia của ngân hàng CIBC World Markets thì nền kinh tế Canada sẽ phát triển một cách nóng bỏng trở lại.

Theo phát ngôn viên của sở Thống Kê Canada thì 5 trong số 6 tháng qua, số tổng sản phẩm  quốc gia của Canada đã gia tăng.

Tin tức khác...