Thành phố Toronto mở những lớp thể thao cho những người homeless.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 20 tháng 6, chính quyền thành phố Toronto đang dự trù tổ chức những lớp tập thể dục , thể thao dành cho những người không nhà trong thành phố.
Giới chức trong chính quyền thành phố dự trù tổ chức những lớp dạy taichi, yoga và ngay cả dạy những người homeless chơi túc cầu.
Theo bà nghị vênPaula Fletcher thì ý kiến tập thể thao cho người homeless là ý kiến tuyệt vời, nhằm tạo những mối liên lạc xã hội cho những người không nhà.
Hiện nay chính quyền thành phố đã tài trợ cho việc thành lập 8 đội túc cầu cho 8 trung tâm tạm trú cho người homeless trong thành phố.
Việc thiết lập những lớp dạy thể thao cho người homeless cũng gặp nhiều chỉ trích là lo chỗ ăn chỗ ở cho những người này còn chưa xong, thì hơi đâu mà lại lo những chuyện trời ơi đất hỡi?

Tin tức khác...