Thành phố Saigon sẽ chìm xuống biển vào năm 2050?

Một bản nghiên cứu của the McKinsey Global Institute, đã đưa ra những cái nhìn bi quan về tương lai của thành phố Saigon.

Theo các phân tích gia của viện McKinsey thì với những phát triển về cơ sở hạ tầng quá nhanh vì sự gia tăng của nền kinh tế, thành phố Saigon có nguy cơ ngập nước biển vào năm 2050?

Ngay hiện tại thì sau những cơn mưa lớn, thành phố Saigon đã ngập lụt ở nhiều nơi.

Nguy cơ của một phần thành phố Saigon bị ngập nước vĩnh viễn vào năm 2050 là một điều có thể xảy ra, và có thể gây hư hại cho hệ thống hạ tầng cơ sở với chi phí ước lượng lên đến 8.4 tỷ Mỹ kim!

Theo tổ chức McKinsey thì để tránh những thiệt hạt nặng nề, chính quyền thành phố Saigon nên có ngay chương trình di chuyển một số nhà từ vùng thấp lên những vùng cao hơn, và sửa đổi lại hệ thống hạ tầng cơ sở.

Tin tức khác...