Thành phố Ottawa thiết lập thêm địa điểm thứ tư dành cho dân chích choác.

Ottawa: Trong mục tiêu là ngăn ngừa bớt những cái chết của dân nghiện vì dùng ma túy quá liều, hay bị nhiễm bệnh AIDS vì dùng dụng cụ chích choác không khử trùng, chính quyền thành phố Ottawa, thủ đô của Canada đã cho thiết lập thêm một địa điểm thứ tư cho dân nghiền ma túy.
Tại những địa điểm có những y tá coi sóc, cung cấp kim chích và dụng cụ khử trùng cho người đến chích choác.
Cũng tại những địa điểm này, có giữ chất naloxone là chất giải độc cho những người dùng ma túy quá liều lượng.
Địa điểm chích ma túy thứ tư của thành phố Ottawa nằm trong khu phố tàu của thành phố, trên đường Eccles, và mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều.

Tin tức khác...