Thành phố nói CHUM tự ý đập bức tường lịch sử

Thành phố Montréal yêu cầu Trung tâm bệnh viện Đại học Montréal (CHUM) tự chi tiền xây lại một phần bức tường lịch sử xưa 157 năm mà trung tâm đã phá hủy không có phép hồi mùa thu năm ngoái.

Theo Thành phố, việc phá hủy bức tường đã không có phép của Bộ Văn hóa Thông tin, vi phạm điều 201 đạo luật Di sản Văn hóa Québec.

Bức tường nằm giữa hai khu đậu xe trên địa điểm của bệnh viện Hôtel-Dieu giữa Parc Avenue và đường Saint-Urbain, đã bị phá bỏ hôm 16/9/2017.

Mặc dù Thành phố nói việc phá hủy không được phép, nhưng CHUM nói rằng Thành phố đã biết việc này từ tháng 5/2017.

Bệnh viện lập luận rằng kể từ khi Thành phố làm chủ tài sản này, chính Thành phố có trách nhiệm xin giấy phép cần thiết từ Bộ Văn hóa.

Bệnh viện cho biết họ hạ bức tường dài 47 thước và cao gần 5 thước xuống bởi vì nó có dấu hiệu yếu đi. CBC dẫn lời ông Frank Pigeon, giám đốc dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện, nói: “Đó là vấn đề an toàn cho khách và bệnh nhân của CHUM. Chúng tôi không thể chờ đợi”.

Ông cho biết thêm rằng việc xây bức tường lại như cũ là một thách thức khó khăn vì những tảng đá nguyên thủy đã bị vỡ nát.

Các nhà hoạt động bảo vệ di sản chỉ trích hành động này, cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng di sản vì Hôtel-Dieu là những di tích buổi đầu của người Pháp tại Bắc Mỹ.

Tin tức khác...