Thành phố Kabul trong cơn hấp hối!

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ năm 12 tháng 8, lực lượng đặc biệt của quân lực Canada đã được chỉ thị sẵn sàng trong nhiệm vụ đến thủ đô Kabul của xứ Afghanistan để giúp đỡ di tản các nhân viên đang làm việc trong tòa đại sứ Canada rời khỏi xứ này.
Tình hình trở nên nguy ngập hơn khi quân Taliban đã chiếm được thành phố Kandahar, thành phố lớn hàng thứ nhì của xứ này, chỉ thua có thủ đô Kabul.
Thành phố Herat, thành phố lớn hàng thứ ba cũng đã bị quân khủng bố cuồng tín Taliban chiếm đóng.
Không những chỉ có Canada mới chuẩn bị cho di tản các nhân viên tòa đại sứ ở Kabul, mà còn cả Hoa Kỳ và Anh.
Nước Anh dự định sẽ gửi 600 binh sĩ sang Kabul để trợ giúp việc di tản nhân viên tòa đại sứ, trong khi Hoa Kỳ dự định gửi 3 ngàn quân.
Theo các giới chức thẩm quyền của nước Anh thì hiện có khoảng 4 ngàn kiều dân có quốc tịch Anh đang sống ở Afghanistan.
Các bình luận gia cũng nghĩ là cuộc di tản quân đồng minh ở Kabul trong năm nay 2021, cũng chẳng khác gì cuộc rút quân vội vàng của Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam vào tháng tư Đen của năm 1975.
Theo những tin tức mới nhất loan báo hôm thứ bảy ngày 14 tháng 8, thì quân Taliban đã chỉ còn cách thủ đô Kabul 25 dặm ( 40 cây số), trong khi quân lực Anh đang cấp tốc gửi binh sĩ sang để trợ giúp việc di tản nhân viên tòa đại sứ Anh.
Cũng theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy, quân Taliban đã dắt các tù nhân mà chúng mới bắt được đi diễu phố, với mặt những tù nhân này bị trát sơn đen và phải đeo thòng lọng ở cổ.
Biên giới Pakistan cũng đã bị đóng cửa, khiến những người Afghans không biết chạy trốn đến đâu?

Tin tức khác...