Tỉnh bang Ontario sắp sửa cho mở cửa hoàn toàn trở lại.

Toronto: Tuyên bố trong buổi họp báo diễn ra trong ngày thứ ba 10 tháng 8, bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario đã nói là số người lây nhiễm covid gia tăng trong những ngày qua tại tỉnh bang Ontario là điều mà các chuyên gia y tế đã tiên liệu và không gây những lo sợ, trong khi tỉnh bang Ontario chuẩn bị cho mở cửa lại toàn diện guồng máy kinh tế .
Trong 5 ngày liên tiếp tính đến ngày thứ hai 9 tháng 8, số người nhiễm covid mỗi ngày ở tỉnh bang Ontario đã lên đến 300 người.
Đây là con số lây nhiễm diễn ra ở tỉnh bang Ontario vào cuối tháng 6, và con số này giảm dần xuống dưới 150 người trong tháng 7 trước khi gia tăng trở lại trong tháng 8.
Bác sĩ giám đốc ty y tế tỉnh bang Ontario cũng nói là con số người lây nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong những ngày sắp tới, sẽ trồi sụt lên xuống, nhưng ông cũng hy vọng là số người nhiễm sẽ không gia tăng khi toàn thể cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa hoàn toàn.
Tính đến nay có trên 81 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 12 tuổi được chủng ngừa 1 mũi và 72 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn.
Bác sĩ Moore cũng hy vọng là trong vòng từ 7 ngày cho đến 10 ngày sắp tới, số người được chủng ngừa hoàn toàn ở tỉnh bang Ontario sẽ lên đến 75 phần trăm.
Điều kiện để cho chính quyền tỉnh bang Ontario cho mở cửa guồng máy kinh tế hoàn toàn, không còn những ngăn cấm là ít nhất 80 phần trăm cư dân trên 12 tuổi được chủng ngừa covid 1 mũi, 75 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi và tất cả các đặc khu y tế trong tỉnh bang có số người được chủng ngừa hoàn toàn trên 70 phần trăm, cộng thêm số người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện sút giảm.
Trong thời kỳ được mở cửa hoàn toàn sắp diễn ra ở tỉnh bang Ontario, mọi ngăn cấm đều được hủy bỏ trừ hai việc là người ta vẫn phải đeo khẩu trang và phải giữ khoảng cách khi hội họp trong nhà hay đến các tiệm ăn, quán rượu.
Bác sĩ Moore cũng mong muốn là sẽ có 90 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario chủng ngừa covid và một khi tỷ lệ đó đạt được, sẽ giúp tạo ra tình trạng “lây nhiễm bầy đàn”: những con covid chẳng còn ai mà lây nhiễm cho.
Cũng theo bác sĩ Moore thì một khi tỉnh bang Ontario đạt được tình trạng đó, thì số người nhiễm covid mà phải nằm bệnh viện hay qua đời sút giảm.
Đến lúc đó, theo bác sĩ Moore thì covid sẽ chỉ như là một loại bệnh cúm mà người ta bị hàng năm.

Tin tức khác...