Thánh giá 100 năm cũ, được đưa từ bãi chiến trường Vimy Ridge về lại Canada.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 23 tháng 4, một cây thánh giá lịch sử cũ 101 năm, đã được đưa từ bãi chiến trường của Thế Chiến Thứ Nhất, về lại Canada.
Trong trận chiến ở Vimy Ridge ở Pháp trong Thế Chiến Thứ Nhất, 57 binh sĩ Canada của trung đoán 48 Highlanders, sư đoàn 15 của quân lực Canada, đã tử thương trong trận đánh lịch sử này, vào ngày 9 tháng 4 năm 1917.
Thi hài của 57 người binh sĩ này đã được tạm chôn cất trong một khu nghĩa địa trong khu vực, và tên của 57 người này được ghi lại trên một cây thánh giá, cắm trước mồ.
Vào ngày chúa nhật 22 tháng 4 vừa qua, cây thánh giá đã được lưu giữ trong một bảo tàng viện nhỏ, nằm trong căn hầm của nhà thờ St Andrew’s trong trung tâm thành phố Toronto.

Tin tức khác...