Tháng Tư Oan Khiên

Đặng Hoàng Sơn Hà

Tháng Tư là tháng oan khiên,
Cuồng lưu máu lệ đảo điên sơn hà.
Tháng Tư bão tố phong ba,
Giặc thù xâm chiếm muôn nhà nát tan.
Tháng Tư tuẫn tiết máu tuôn,
Nghìn năm sử sách mãi còn truyền lưu.
Tháng Tư chiến bại ngục tù,
Thây phơi rừng vắng ngàn thu anh hùng.
Tháng Tu vượt biển muôn trùng,
Vùi thân dưới đáy thủy cung muộn phiền.
Tháng Tư bỏ nước vượt biên,
Xác rơi từng bước khắp miền rừng xanh.
Tháng Tư khuê nữ mộng lành,
Gót son bỗng chốc trầm luân ta bà.
Tháng Tư vợ trẻ miền xa,
Nuôi chồng “cải tạo” lệ sa u hoài.
Tháng Tư con trẻ thơ ngây,
Mong cha “học tập” sum vầy sớm mai.
Tháng Tư cha mẹ non tây,
Chờ con tù tội có ngày đoàn viên?
Tháng Tư từ đấy lụy phiền,
Oán hờn cao ngất tầng thiên nghìn trùng!

Đặng Hoàng Sơn Hà

Tin tức khác...