Tháng ba hoa gạo

Nguyễn Bính

Anh đã từng đi khắp bốn phương

Tháng Ba anh có thấy trên đường
Những hoa gạo đỏ tươi như máu
Nhầu nát như người lính tử thương..?

Anh ạ, tôi buồn khôn xiết nói
Cánh tình lỡ rụng tự đêm qua
Một khi tình rụng như hoa rụng
Máu đỏ lìa tim, dạ xót xa.

Anh đi chiến dịch của Phạm Đình Chương qua tiếng hát ca sĩ Hoài Hương

Tin tức khác...