Tháng 5 vinh danh di sản người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương

Do thành quả và nỗ lực của nhiều vị dân cử gốc Á trên chính trường Hoa Kỳ từ gần nửa thế kỷ trước để công nhận những đóng góp và ảnh hưởng của cộng đồng thiểu số gốc Á vào sự lớn mạnh của Hoa Kỳ, những ngày đầu tháng 5 được gọi là Tuần lễ Di Sản Người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI). Kể từ năm 1990, nó được phát triển thành ra nguyên một tháng để vinh danh những di sản này bởi chính phủ liên bang.

Năm nay, hai vị đồng chủ tịch của Sáng Kiến Toà Bạch Ốc vinh danh cho Tháng Kỷ Niệm Di Sản này là hai vị tổng trưởng Elaine Chao và Wilbur Ross, cùng với Uỷ Hội Cố Vấn Tổng thống về sắc dân AAPI đã hân hoan góp mặt cùng với Tổng Thống Donald Trump trong việc tưởng niệm đặc biệt vào tháng này. Trong suốt tháng Năm, chúng ta hồi tưởng lại lịch sử dồi dào của sắc dân AAPI và vinh danh những đóng góp của họ.

Sáng kiến của Toà Bạch Ốc tiếp tục mở rộng cơ hội cho cộng đồng AAPI được tiếp xúc với nhiều nguồn kinh tế và những cơ hội để giúp cho họ được nâng cao đời sống của mình và hội nhập đầy đủ hơn vào nền kinh tế chung của cả nước.

Tháng 5 Vinh Danh sắc dân AAIP trùng hợp với hai dấu mốc quan trọng trong lịch sử của cộng đồng này: đó là ngày đặt chân đầu tiên đến Hoa Kỳ của những cư dân gốc Nhật (ngày 7 tháng 5/1843) và những đóng góp của di dân gốc Hoa để xây dựng đường rầy xe lửa xuyên bang được hoàn thành vào ngày 10 tháng 5/1869.

Tin tức khác...