Thân nhân của chiến sĩ Lý Tống quyết định không rút ống trợ thở

San Diego, California: Theo các tin tức báo chí phổ biến hôm thứ sáu ngày 22 tháng 3, thì thân nhân của chiến sĩ Lý Tống, bay từ thành phố San Jose đến San Diego đã quyết định không rút ống trợ thở của ông Lý Tống, sau khi có nhiều dấu hiệu thấy là người chiến sĩ này có thể hồi tỉnh.
Tưởng cũng nên nói là trong bản tin trước, chúng tôi đã loan tin là bác sĩ ỡ bệnh viện thành phố San Diego muốn gặp thân nhân của chiến sĩ Lý Tống, để hỏi xem những người này có muốn rút ống trợ thở ra khỏi người ông Lý Tống hay không?
Chiến sĩ Lý Tống năm nay 72 tuổi đã phải vào bệnh viện nhiều ngày qua vì bệnh sơ phổi.

Tin tức khác...