Thám tử cảnh sát bỏ quên bóp trong tòa án, có chứa cả cocaine

Toronto: Trong phiên họp của hội đồng kỷ luật sở cảnh sát thành phố Toronto hôm thứ ba ngày 29 tháng 8, một thám tử cảnh sát thâm niên đã nhận tội trạng  khi ông ta bỏ quên cái bóp trong một phiên tòa ở tòa án trong thành phố Toronto, mà trong bóp có cả cocaine.

Thám tử  Kirk Blake , 46 tuổi, bị buộc 4 tội danh dưới luật  về dịch vụ cảnh sát ( the Police Service Act) và sẽ  ra hội đồng nhận hình phạt vào ngày 13 tháng 9 sắp đến.

Ông Mike Abbott, luật sư đại diện cho ông thám tử Blake cho biết trước phiên họp là thân chủ của ông đang bị bệnh.

 

Tin tức khác...