Tên họ NGUYỄN ngày một nhiều trên thế giới

Melbourne,Úc Đại Lợi: Theo những thống kê vào năm 2013, thì tên họ NGUYỄN là tên họ thông dụng đứng hàng thứ 13 ở nước Úc. Ba năm đã trôi qua, và người Việt vẫn tiếp tục tìm cách di dân ra khỏi xứ, đến các quốc gia tây phương như Úc, Canada, Hoa Kỳ..Theo những báo cáo thì hàng năm có trên 100 ngàn người Việt, di dân ra khỏi xứ.

Cũng theo những tiên đoán của các nhà chuyên môn, trong vòng 1 thập kỷ  nữa, tên Nguyễn sẽ là tên thông dụng nhất, qua mặt tên Smith ở Úc.

Tại Việt Nam, cứ 2 trong 5 người Việt là những người mang họ Nguyễn.Người ta ước lượng có 38 triệu người Việt mang tên Nguyễn. Tên Nguyễn ở Việt Nam thông dụng như tên Kim ở Đại Hàn.

Lý do có nhiều người Việt mang tên Nguyễn có thể bắt nguồn từ những năm 1200s,Khi Trẩn Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý, và buộc những người mang họ Lý phải đổi qua tên Nguyễn.

Vào những năm 1407, khi nhà Hồ ( Hồ Quý Ly) bị lật đổ, nhiều người mang họ Hồ cũng đổi qua họ Nguyễn vì sợ bị con cháu nhà Trẩn trả thù.

Khi nhà Nguyễn bắt đầu vào những năm 1800’s, kéo dài từ thời vua Nguyễn Phúc Ánh đến vua Bảo Đại, không hiếm gì người từ những tên họ khác đã đổi sang họ Nguyễn.

Tin tức khác...