Tàu làm giấy bạc giả

Campbellton, New Brunswick:  Theo một thông báo của sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP ở thành phố Campbellton, tỉnh bang New Brunswick, thì hiện có những loại giấy bạc giả $20 và $100 lưu hành trong vùng Đại Tây Dương.

Những tờ giấy bạc giả này có chữ Tàu ở góc phải.

Phát ngôn viên của sở cảnh sát RCMP đã khuyến cáo cư dân nên cẩn thận khi nhận những đồng $20 và $100 thì nên xem coi có chữ Tàu trên đó hay không? Nếu thấy có thì đó là tờ bạc giả.

Tin tức khác...