Tất cả ba công ty viễn thông lớn của Canada quyết định không dùng đồ của Tàu trong hệ thống 5G

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 3 tháng 6, tất cả ba công ty viễn thông lớn của Canada là công ty Bell, công ty Tellus và công ty Rogers đều không dùng dụng cụ của công ty Huawei của Trung quốc, trong việc thiết lập một hệ thống viễn thông 5G cho tương lai.
Phát ngôn viên của công ty Bell trong sáng hôm thứ tư đã nói là công ty này sẽ sử dụng dụng cụ của công ty Ericsson để thiết lập hệ thống 5G, trong khi công ty Telus cũng loan báo sử dụng dụng cụ của các công ty Ericsson và Nokia để thiết lập hệ thống 5G. Trước đó công ty Rogers cũng loan báo sẽ dùng dụng cụ của công ty Ericsson.
Tất cả ba công ty viễn thông lớn của Canada đều không dùng dụng cụ của công ty Huawei cho dù có những nỗ lực của chính quyền Trung quốc tìm cách ủng hộ công ty nhà Huawei.
Hiện nay chỉ còn chính quyền Canada vẫn còn lưỡng lự có nên dùng dụng cụ của công ty Huawei.
Dư luận cho rằng công ty Huawei có những liên hệ mật thiết với quân lực Trung quốc và người ta sợ rằng, những dụng cụ sản xuất của công ty Huawei sẽ có những bộ phận được cài thêm vào, giúp Trung quốc ăn cắp những dữ kiện của các quốc gia sử dụng các dụng cụ này.
Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi.. đã cấm không dùng những dụng cụ của công ty Huawei cho hệ thống 5G trong tương lai.

Tin tức khác...