Những người bồi robots sau thời Đại Dịch

Renesse, Hòa Lan: Khi chính quyền Hòa Lan cho phép mở cửa lại các hàng quán với những giới hạn khoảng cách, thì tại một nhà hàng Tầu ở thành phố Renesse, sẽ có hai nhân viên mới là hai người bồi robots.
Theo ông Shaosong Hu, chủ nhân của nhà hàng Royal Palace ở thành phố Renesse ở Hòa Lan, thì ông ta đã thấy những người bồi robots ở trong một số tiệm ăn ở Bắc Kinh những năm trước, và nghĩ là trong tương lai ông ta sẽ dùng những người bồi máy này cho tiệm của ông.
Đại dịch COVID-19 đã giúp ông Hu tiến hành việc sử dụng những người bồi robots nhanh hơn.
Tiệm Royal Palace được mở cửa với hai người bồi máy đem thức ăn cho thực khách, những món ăn Trung Hoa và Nam Dương thông dụng và được ưa chuộng như các món Babi Pagang và Char Siu với giá 17 Mỹ kim một đĩa.
Nhiệm vụ của những người bồi là chào khách, đưa thức ăn và uống cùng dọn dẹp đĩa chén sau khi khách ăn xong.
Người ta không biết là những người bồi máy này có được tiền tips?
Nhà hàng Royal Palace được mở cửa lại vào hôm thứ hai 1 tháng 6 , và chỉ được dọn món ăn cho tối đa 30 khách hàng trong cùng một thời điểm.

Tin tức khác...