Tân thủ hiến tỉnh bang Quebec có thể sử dụng điều luật “notwithstanding clause”.

Montreal: Như chúng ta đã biết trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Quebec diễn ra vào ngày thứ hai 1 tháng 10 vừa qua, đảng Liên Minh Tương Lai Quebec (CAQ) đã chiếm đa số ghế và người thủ lãnh là ông Francois Legault sẽ trở thành thủ hiến mới thay cho ông Couillard của đảng Tự Do.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ ba sau đó, ông Legault cho biết chính quyền đảng CAQ sẽ cho thi hành dự định là cấm những nữ công chức làm việc cho chính quyền tỉnh bang, không được trùm khăn tôn giáo hay nói khác là không được đội hijab.

Tân thủ hiến tương lai Legault cũng nhấn mạnh là nếu gặp khó khăn trong việc thi hành quyết định cấm trùm khăn tôn giáo, thì ông sẽ không ngại ngùng sử dụng điều luật “notwithstanding ” (bất kể) trong hiến pháp để thi hành quyết định này.

Như chúng ta biết chính quyền tỉnh bang Ontario cũng đã áp dụng điều luật “bất kể ” này trong việc cắt giảm số nghị viên của hội đồng thành phố Toronto trong tháng qua, nhưng đã không dùng vì tòa phúc thẩm tỉnh bang đã đồng ý trong việc cắt giảm nghị viên.

Ông Legault cũng cho biết là ông sẽ đưa ra những biện pháp cắt giảm 20 phần trăm số lượng di dân đến tỉnh bang.

Tin tức khác...