Tân thủ hiến Doug Ford không tham dự cuộc diễn hành của những người đồng tính.

Toronto: Cuộc diễn hành của những người đồng tính trong năm nay, đã diễn ra ở thành phố Toronto hôm chúa nhật ngày 24 tháng 6.
Người ta không thấy sự hiện diện của tân thủ hiến tỉnh bang Ontario: ông Doug Ford.
Khác hẳn với bà thủ hiến Kathleen Wynne tiền nhiệm: bà cựu thủ hiến Wynne là người công khai nhận là một người đồng tính và tham dự tất cả những cuộc diễn hành trong thời gian bà là thủ hiến.
Theo lời ông Doug Ford thì ông sẽ không tham dự những cuộc diễn hành, nếu ban tổ chức lễ hội không cho phép những người cảnh sát thành phố được quyền diễn hành chung.
Tưởng cũng nên nói thêm là trong những cuộc diễn hành của những người đồng tính trước đó ở thành phố Toronto, đều có sự tham dự của những người cảnh sát. Tuy nhiên vào năm 2016, một tổ chức của những người da đen, Black Lives Matter đã chặn cuộc diễn hành, phản đối sự hiện diện của những người cảnh sát, và những năm sau đó dưới áp lực của tổ chưc Black Lives Matter, những người cảnh sát thành phố không được tham gia cuộc diễn hành.
Khi còn là thị trưởng thành phố Toronto, ông Rob Ford, em của ông tân thủ hiến Doug Ford cũng không hề tham dự những cuộc diễn hành.
Trong số những người tham dự cuộc diễn hành hôm chúa nhật, có bà Andrea Horwath, thủ lãnh đảng đối lập NDP tại nghị viện tỉnh bang Ontario.

Tin tức khác...