Tài trợ thêm 8 tuần cho những người mất việc, sẽ làm tốn thêm công quỹ 17.9 tỷ dollars

Ottawa: Theo những ước tính của văn phòng ngân sách quốc hội phổ biến hôm thứ ba ngày 23 tháng 6,việc chính quyền liên bang tiếp tục cho tài trợ thêm tiền cấp cứu khẩn cấp CERB, sẽ làm hao tốn công quỹ thêm 17.9 tỷ dollars.
Tiền tài trợ CERB dành cho những người bị mất việc vì COVID-19, những sinh viên vừa ra trường chưa kiếm được việc, những sinh viên không kiếm được việc làm trong mùa hè… trong đợt đầu kéo dài 16 tuần, và chấm dứt vào khoảng đầu tháng 7. Đợt thứ nhì kéo dài thêm 8 tuần nữa.
Những người được chấp thuận sẽ được lãnh $2,000 một tuần.
Như thế tổng số chi phí cho chương trình tài trợ khẩn cấp CERB lên đến 71.3 tỷ dollars.

Tin tức khác...