Tại sao Montreal là trung tâm ổ dịch COVID-19 ở Canada?

Thành phố Montreal là trung tâm điểm của COVID-19 ở Canada, mà tính đến ngày 21 tháng 5, có 22,636 ngàn người ở thành phố này bị nhiễm bệnh và hơn 2,300 người chết, một phần ba tổng số người chết trên toàn Canada gồm cả Quebec. Bệnh nhân chết đầu tiên ở thành phố Montreal vào cuối tháng hai.

Nguyên do nào khiến số người nhiễm và chết vì COVID-19 ở thành phố Montreal cao như thế, so với các thành phố khác ở Canada?

Theo bác sĩ chuyên về dịch tễ, Matthew Oughton thì có nhiều nguyên do:

-Thành phố Montreal là nơi có nhiều nhà dưỡng lão nhất tính theo dân số, so với các thành phố khác ở Canada.

Theo thủ hiến Legault thì tỉnh bang Quebec có số người lớn tuổi sống trong các nhà già cao nhất thế giới, và theo nhận đĩnh thì số nhà già này đã không có đủ nhân viên và không được chính quyền tài trợ đúng mức.

– Thành phố Montreal có nhiều vùng mà cư dân là những người nghèo nhất Canada, tỷ lệ những trẻ con bị nghèo đói trong những khu vực này cũng ở mức cao.

Ngoài ra trong những năm trước, có hàng chục ngàn người vượt biên giới Mỹ qua Canada xin tỵ nạn bất hợp pháp, mà một số đông những người này đã chọn thành phố Montreal là nơi sinh sống.

Tin tức khác...