Sự xuất hiện của loại xe không cần tài xế, sẽ làm mất đi 4.1 triệu công ăn việc làm ở Mỹ.

New York: Theo những nhận định của các bình luận gia đài truyền hình CBS, thì với sự xuất hiện của loại xe không cần tài xế(self driving cars) trong tương lai, sẽ làm mất đi 4.1 triệu công ăn việc làm ở Hoa Kỳ.

Những người bị mất việc là những tái xế tắc xi, tài xế xe vận tải..

Theo nhận định của bình luận gia Wolf Richter thì những người tài xế này, không thể dễ dàng chuyển qua làm việc trong ngành điện toán như nghề viết dữ kiện ( writing software), và cũng chẳng có chỗ cho những người tài xế mất việc  trong các  cơ xưởng sản xuất hàng hóa ( manufacturing).

Cũng theo ông Richter thì sự mất hàng triệu công việc này, có thể nhanh hơn những ước đoán của nhiều người.

Nhưng những lợi điểm thu được trong việc dùng xe không người lái, sẽ nhiều hơn những mất mát về số công ăn việc làm này.

Phát ngôn viên của công ty Uber cũng cho biết là công ty này cũng dự định sẽ sử dụng những xe không người lái, trong tương lai.

.

Tin tức khác...