Sôi nổi bầu cử ở Little Saigon: 24 ứng viên gốc Việt, có 13 người họ Nguyễn

LITTLE SAIGON, California (NV) – Trong cuộc bầu cử vào Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, tới đây, có 24 người Việt Nam ứng cử 16 chức vụ, đại diện các hội đồng, địa hạt, và khu vực, từ thành phố đến tiểu bang.

Đây là kỳ bầu cử có người Việt ra ứng cử nhiều nhất từ trước tới nay ở Orange County.

Hồi năm 2016, chỉ có 19 người Việt ứng cử trong Tháng Mười Một.

Trong số 24 người này, có 13 người mang họ Nguyễn, chiếm hơn một nửa.

Ngoài ra, trong số 24 người này, có tám người tái ứng cử, năm người lần đầu tiên ứng cử, có nghĩa đây là lần đầu tiên họ ứng cử một chức vụ chính quyền, và 11 người còn lại từng ít nhất một lần ứng cử một chức vụ nào đó trước đây.

Trong số tám người tái ứng cử, có hai người không có đối thủ, coi như thắng cuộc bầu cử năm nay, nên sẽ không có tên trong lá phiếu.

Tin tức khác...