Số tiền quyên góp giúp các nạn nhân vụ thảm sát Toronto lên đến trên 1 triệu dollars

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 27 tháng 4, thì số tiền quyên góp được để trợ giúp những nạn nhân và gia đình những người chết trong vụ thảm sát ở thành phố Toronto trong hôm thứ hai 23 tháng 4 vừa qua , đã lên đến trên 1 triệu dollars.
Tổ chức the Toronto Foundation đã thiết lập một quỹ quyên tiền cho các nạn nhân lấy tên là the #TorontoStrong Fund.
Theo lời ông thị trưởng thành phố Toronto thì với số tiền quyên góp lớn lao trong vòng chưa đến 1 tuần, đã cho thấy những cư dân ở Toronto là những người biết quan tâm , lo lắng cho những người khác.

Tin tức khác...