Số tiền bỏ vào quỹ hưu cá nhân RRSP ngày càng giảm.

Ottawa: Theo những công bố của sở Thống Kê Canada vừa phổ biến hôm thứ ba ngày 13 tháng hai, thì càng ngày số người bỏ tiền vào quỹ hưu cá nhân RRSP càng giảm, trong khi số người lấy tiền ra khỏi quỹ này càng nhiều, dù họ chưa đến tuổi về hưu.

Theo những thống kê thì trong năm 2013 có đến 1.3 triệu người lấy tiền ra khỏi quỹ hưu cá nhân RRSP.

Trong năm 2000 có khoảng 5 triệu người  tuổi từ 25 cho đến 54 đã bỏ tiền vào quỹ hưu RRSP, và con số người bỏ tiền vào quỹ đã giảm xuống còn 4.3 triệu ngừoi vào năm 2013. Trong năm 2000 số tiền bỏ vào quỹ hưu RRSP là 30.6 tỷ dollars và xuống còn ở mức 22.5 tỷ dollars vào năm 2013.

Bỏ tiền vào quỹ hưu RRSP là một cách trì trệ việc  trả tiền thuế lợi tức cho đến khi người này về hưu. Khi về hưu thì lợi tức của người này không còn nhiều, cho nên mức thuế lợi tức sẽ giảm.

Một người Canadian có thể bỏ vào quỹ hưu 18 phần trăm số lợi tức mà họ kiếm được trong năm trước đó, và số tiền tối đa mà họ có thể bỏ vào trong năm  thuế 2016 là $26,010.

Chính quyền liên bang đã cho mở thêm một trương mục tiết kiệm miễn thuế để dành tiền cho tuổi hưu bắt đầu từ năm 2009, và trương mục này đã trở nên phổ thông và được ngừoi ta ưa chuộng hơn quỹ hưu RRSP.

Trong năm nay một người có thể bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA (Tax Free Savings Account) là $5,500. Còn nếu người này chưa bỏ vào một xu nào vào TFSA thì số tiền tối đa được bỏ vào trong năm nay là $52,000.

Tin tức khác...