Số thương vụ của kỹ nghệ du lịch cần sa ở Canada có thể lên đến 2 tỷ dollars một năm

Toronto: Như những tin tức được công bố thì theo những ước tính được phổ biến hôm thứ tư 22 tháng 8,của công ty Gocanna thì số thương vụ của kỹ nghệ du lịch cần sa ở Canada có thể lên đến 2 tỷ dollars một năm.
Theo ông Shamar Ferraro,chủ tịch điều hành của công ty Gocanna thì những ước tính về kỹ nghệ cần sa ở Canada, dựa vào những tường trình của cơ quan du lịch tiểu bang Colorado vào năm 2015 và dựa vào bản tường trình của sở thống kê Canada về số du khách đến Canada hàng năm.
Ông Ferraro đã nói với phóng viên đài BNN là lãnh vực du lịch sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ngành kỹ nghệ cần sa ở Canada.
Tưởng cũng nên nói thêm là cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada vào ngày 17 tháng 10 sắp đến.

Tin tức khác...