Sở thuế Hoa Kỳ gửi nhầm 1.4 tỷ Mỹ kim tiền tài trợ đến những người đã chết.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 26 tháng 6, sở thuế Hoa Kỳ IRS đã gửi nhầm 1.1 triệu chi phiếu tài trợ đại dịch đến những người đã qua đời.
Tổng số tiền bị gửi nhầm này lên đến 1.4 tỷ Mỹ kim.
Trong khi các nhân viên sở thuế Mỹ vội vàng gửi tiền tài trợ của chính quyền Mỹ đến cư dân, họ đã dùng danh sách cư dân Mỹ vào năm 2013, và trong vòng 7 năm qua có trên 1 triệu người đã qua đời.
Tiền trợ cấp đại dịch là $1,200 cho những độc thân có lợi tức 1 năm dưới 75 ngàn Mỹ kim và $2,400 cho những cặp vợ chồng có lợi tức tổng cộng dưới 150,000 Mỹ kim.

Tin tức khác...