Hàng loạt những người đến Canada làm việc tạm thời bị nhiễm COVID-19

Windsor, Ontario: Theo những công bố phổ biến hôm thứ hai ngày 29 tháng 6, thì trong 24 tiếng đồng hồ qua hay nói khác hơn là trong ngày chúa nhật 28 tháng 6, có thêm 257 người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario, và phần lớn số người bị nhiễm này là những người di dân được phép đến Canada làm việc tạm thời trong các nông trại trong mùa hè.
Trong số 257 người bị nhiễm này có 177 người là di dân đến từ các xứ Nam Mỹ và 80 người là cư dân trong tỉnh bang Ontario.
Như thế con số người nhiễm COVID-19 đã không gia tăng ở tỉnh bang Ontario trong những ngày qua, nếu không tính đến số di dân đến Canada làm việc tạm thời. Số người nhiễm vi rút trong những ngày trước đó gồm 111 người trong hôm thứ sáu, và 160 người trong hôm thứ bảy.
Hiện nay tại tỉnh bang Ontario, chỉ còn 232 người phải nằm bệnh viện vì COVID-19 và trong số này có 46 người phải nằm trong phòng cấp cứu đặc biệt và 36 người phải dùng máy trợ thở.

Tin tức khác...