Sở thú Toronto mở cửa trở lại

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 4 tháng 7, sở thú Toronto đã mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng phải đóng cửa vì đại dịch, và đã có nhiều thay đổi.
Sở thú Toronto phải đóng cửa vào ngày 14 tháng 3.
Đến ngày 23 tháng 5, sở thú Toronto cho mở cửa lại bằng cách người đến thăm phải ngồi trên xe và lái xe đi xem những thú vật phong cảnh, cho đến ngày thứ bảy vừa qua mới được mở cửa trở lại.
Những khách đến thăm sở thú Toronto sẽ phải mua vé qua mạng internet trước, và khi vào xem thì chỉ có quyền đi vào một chiều, không có thể quay lại xem những con thú thêm một lần nữa.
Sở Thú Toronto là thắng cảnh đầu tiên của thành phố Toronto được mở cửa đón khách.
CN Tower dự trù sẽ mở cửa vào ngày 15 tháng 7, và bảo tàng viện Hoàng Gia Ontario sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng 7, The Art Gallery of Ontario sẽ mở cửa vào ngày 23 tháng 7.
Tất cả những người đến thăm sở thú sẽ phải đeo khẩu trang, khi vào những nơi trong nhà trong sở thú và buộc phải giữ khoảng cách giao tiếp.

Tin tức khác...