Số thâm thủng ngân sách tỉnh bang Ontario lên đến 15 tỷ dollars.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra trong hôm thứ sáu ngày 21 tháng 9, ông Vic Fedeli, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario đã cho biết là số thâm thủng ngân sách tỉnh bang trong năm nay, đã được sửa đổi thành 15 tỷ dollars, cao hơn mức tiên đoán của chính quyền đảng Tự Do, trước khi đảng này bị thất cử là 3.7 tỷ dollars.
Theo lời ông bộ trưởng tài chánh thì số thâm thủng ngân sách quá lớn sẽ buộc mọi cư dân ở tỉnh bang Ontario phải chia sẻ, không chừa một ai.
Cũng thei ông bộ trưởng Fedeli thì việc cân bằng lại ngân sách là việc làm khó khăn.
Ông cũng không cho biết là khi nào chính quyền tỉnh bang sẽ cân bằng được ngân sách?
Trong khi theo những lời hứa hẹn của thủ hiến Ford trong thời gian tranh cử là nếu ông thắng, chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ cân bằng ngân sách trong thời hạn 4 năm tại chức.
Theo nhận định của các dân biểu các đảng đối lập thì việc công bố mức thâm thủng ngân sách gia tăng, là vì chính quyền đảng PC sẽ cho cắt giảm công chức và cắt giảm các dịch vụ xã hội trong những ngày sắp đến?

Tin tức khác...