Không có ai may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars

Toronto: Không có ai may mắn trúng lô độc đắc 60 triệu dollars trong cuộc xổ số Lotto Max diễn ra vào ngày thứ sáu 21 tháng 9 vừa qua.
Trong số 15 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars, thì có 5 lô đã có người mua vé trúng.
Kỳ xổ số tới vào ngày 28 tháng 9, thì lô độc đắc vẫn là 60 triệu dollars,nhưng có thêm 28 lô mỗi lô trúng 1 triệu dollars.
Cách tính các lô trúng ở Canada không như Hoa Kỳ: tại Mỹ nếu không có người trúng lô độc đắc thì số tiền đó sẽ được cộng thêm vào cho kỳ xổ kế tiếp.
Trong kỳ xổ hôm thứ sáu, vé số trúng lô độc đắc có các số 3,9,15,16,19, 45,48 và số bonus là 42.

Tin tức khác...