Số sinh viên ngoại quốc đến thủ đô Ottawa học về ngành điện toán ngày một đông.

Ottawa: Ước muốn của anh Gurpreet Singh, một kỹ sư điện toán làm việc cho công ty Samsung ở thành phố Bangalore, Ấn Độ, giống như những người đồng nghiệp kỹ sư khác là muốn di chuyển qua làm việc ở Hoa Kỳ: trong thung lũng điện tử ở tiểu bang California, hay thành phố Seattle, làm việc cho công ty Google hay Microsoft.

Tuy nhiên với những bạo động, những kỳ thị  chủng tộc, tình trang an ninh không khả quan ở Mỹ, bố mẹ của anh Singh lo lắng, không muốn con di dân qua Mỹ.

Anh Singh cũng nói thêm là anh muốn một đời sống có phẩm chất và đã chọn Canada.

Mùa thu năm nay, anh Singh đã ghi danh học cao học điện toán ở trường đại học Ottawa.

Theo những thống kê vừa công bố, cho thấy là số sinh viên ngoại quốc như anh Gurprett Singh đã ghi danh học ở các trường đại học ở thành phố Ottawa gia tăng.
Các phân khoa về điện toán của ba trường đại học  ở Ottawa là Carleton, Algonquin và Ottawa, đã thấy số đơn xin nhập học của các sinh viên ngoại quốc gia tăng mạnh trong năm nay.

Trường Algonquin College cho biết số sinh viên ngoại quốc xin học ở ba chương trình điện toán ở trường này gia tăng 57 phần trăm. Trong khi số sinh viên ngoại quốc theo học các ngành kỹ sư điện và kỹ sư điện toán  của trường đại học Ottawa gia tăng 48 phần trăm.

More Stories...