Số nhà cho thuê khan hiếm ở Canada.

Ottawa: Trong khi giá nhà ở Canada nhất là ở các thành phố lớn ở Canada gia tăng, thì số nhà cho mướn ở Canada lại sút giảm.
Việc khan hiếm số nhà cho thuê cũng làm cho giá mướn nhà ở Canada tăng theo.
Theo cơ quan đặc trách về nhà cửa liên bang CMHC thì trong năm nay 2018, có thêm 37 ngàn căn chúng cư được xây cất thêm ở Canada, nhưng nhu cầu lại cần thêm đến 50 ngàn căn.
Tỷ lệ số căn chúng cư trống ở Canada đã xuống đến mức 2.4 phần trăm.
Số nhà trống sút giảm ở các tỉnh bang Ontario, British Columbia và Manitoba.
Tỷ lệ nhà trống ở vùng thủ phủ Toronto xuống còn ở mức 1.1 phần trăm, và nhiều người muốn mướn các căn chúng cư trong thành phố, phải trả giá cao hơn những người khác, và cao hơn là giá mà chủ nhà ấn định.
Thật chẳng khác nào như một cuộc chiến dành nhau mua nhà ở vùng thủ phủ này.
Giá nhà mướn thay đổi tùy nơi: giá mướn một căn chúng cư hai phòng ngủ ở thành phố Toronto là $2,393 một tháng, trong khi giá mướn ở thành phố Ottawa chỉ có $1,097 một tháng.

Tin tức khác...