Các trường cao đẳng Quebec mở lớp dạy cách trồng cần sa.

Gatineau, Quebec: Theo những tin tức loan báo hôm thú tư ngày 28 tháng 11, thì trường cao đẳng Cégep de l’Outaouias là một trong 4 trường cao đẳng ở tỉnh bang Quebec, sẽ mở những lớp dạy về cách trồng cần sa.
Bộ giáo dục tỉnh bang Quebec đã chấp thuận cho các trường cao đẳng ở tỉnh bang này được dậy về cách trồng cần sa.
Sẽ có khoảng 20 sinh viên ghi danh học lớp trồng cần sa ở trường cao đẳng Cégep de l’Outaouias trong mùa thu sắp đến.
Ngoài trường Cégep de l’Outaouias, còn có các trường John Abbott College và Cégep Gérald-Godin ở Montreal, và trường Collège de Valleyfield, cũng sẽ giảng dậy cách thức trồng cần sa.
.Theo các giới chức đại học thì nền kỹ nghệ cần sa cần thêm nhiều chuyên gia lành nghề từ việc trồng cây cho đến việc chiết dầu và các sản phẩm có cần sa khác.

Tin tức khác...